คนรุ่นใหม่เสนอนวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย

สำหรับใคร ที่เวลานี้ อายุสัก 30-40 ปี อาจจะยังนึกไม่ถึงสถานการณ์แบบนี้

แต่ในอีก 10 ข้างหน้า ที่เราจะเข้าถึงสังคมสูงวัยระดับสุดยอด จะมีผู้สูงอายุพุ่งไปถึง 30% ของประชากร โครงสร้างประชากรแบบนี้ นักวิชาการมองว่าคนรุ่นใหม่ที่อายุ น้อยกว่า 40 ปีในเวลานี้ ก็ต้องเตรียมแบกภาระดูแลผู้สูงอายุที่มากกว่า 1 คนล่าสุดจึงมีการเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการคิดนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active