วิเคราะห์สาธารณสุขภายใต้สังคมสูงวัย

สถานการณ์ด้านสาธารณสุขภายใต้สังคมสูงวัยที่มีภาพผู้ป่วยที่นอนรักษาเกือบล้นโรงพยาบาล

ภาพผู้สูงอายุติดเตียงตามบ้านที่ยังเข้าไม่ถึงเครื่องมือแพทย และสถานการณ์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าอีกไม่เกิน 10 ปี คุยกับคุณวชิรวิทย์ เพราะนี่ดูจะเป็นปัญหาเร่งด่วนทีเดียว แต่เราเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้แค่ไหน และเรามีทางเลือกอะไรบ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active