สำรวจระบบสาธารณสุขรองรับ Palliative care

ความยากลำบากของผู้สูงวัยในช่วงน้ำท่วมมากหน่อย เพราะเวลานี้ ไทยกำลังนับถอยหลัง สู่ สังคมสูงวัยระดับสุดยอด

คาดการณ์ว่าภายในปี 2578 มีประชาชน อายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่า 28% . นั่นทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ระบบสาธารณสุข การมีระบบการดูแลระยะยาว “Long Term Care” และระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือแบบประคับประคอง “Palliative care”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active