“จำนวน ข้อกังวล” ที่อยู่อาศัยกับการรองรับสังคมสูงวัย

อีกหนึ่งรูปแบบของที่พักอาศัยในชีวิตบั้นปลาย ก็คือบ้านพักคนชรา ที่มีทั้งของภาครัฐและเอกชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ

แต่ถ้าลงลึกไปในกลุ่มของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยก็น่าจะเป็นของรัฐ เวลานี้มีอยู่ประมาณ 11 แห่ง กับอีก 1 แห่งที่ให้บริการอย่างไม่เต็มเวลา กระจายอยู่ในบางจังหวัด มีผู้สูงอายุเข้าอาศัยรวม ๆ 1,455 คน มากที่สุดเวลานี้อยู่ที่ บ้านบางแค ในกรุงเทพมหานคร ขณะที่ในส่วนของเอกชนก็ค่อนข้างมีราคาสูง หรือรับเฉพาะผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์ของไทยที่พบว่าในผู้สูงอายุ 8 คน จะมี 1 คนที่มีภาวะสมองเสื่อม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active