ปัญหาผู้สูงอายุ เข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย

ปัญหาสวัสดิการ ระบบดูแลสุขภาพ จะไม่มีประโยชน์เลยหากเราไม่สามารถรักษาชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้เอาไว้ได้

ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง ใน จ.นครปฐม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active