Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย

The Active ประมวลภาพกิจกรรมงาน Hack Thailand 2575

.

โดยกิจกรรมตลอดทั้งวันเริ่มต้นด้วยกระบวนการเปิดใจฟังเสียงของประชาชน กับภารกิจวันแรก Empathize

.

Define Problems ทำความเข้าใจปัญหาก่อนลงมือทำ ก่อนที่ทั้ง 12 ทีม จะเริ่มระดมความคิด นโยบายและเริ่มทดสอบไอเดีย กับ Mentors Prototype&Test ซึ่งภาพบรรยากาศของงานวันนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของการสร้างนวัตการมทางการเมืองครั้งแรกของประเทศในการทำนโยบายสาธารณะโดยภาคประชาชน

.

สำหรับ ปฏิบัติการ48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง จัดโดยไทยพีบีเอสและอีกหลายองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน อาทิ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ Thai startup สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา