นวัตกรรมทางสังคมกับการเลือกตั้ง Social Innovation

ครั้งแรกกับการเลือกตั้ง 2566 ที่มีการนำนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) มาร่วมกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศ

.

ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดภาพฝัน “อนาคตประเทศไทย” ในแคมเปญ Post Election เดินหน้าฟังเสียงประชาชน 8 เวทีทั่วทุกภูมิภาค

.

โดยข้อมูลที่ได้ครั้งนี้ยังมีทีมนักวิชาการร่วมสังเคราะห์เปลี่ยนข้อมูลสู่ฉากทัศน์ของประเทศที่เราทุกคนร่วมกันกำหนด และจะถูกต่อยอดข้อมูลด้วยกิจกรรม Hackathon เพื่อให้ได้นโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

.

The Active สัมภาษณ์ กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

.

หนึ่งในภาคีสำคัญที่ร่วมออกแบบกระบวนการ และครั้งนี้! จะต้องไม่ใช่แค่การใช้คำว่า “นวัตกรรม” คำสวยหรู แต่คือการลงมือปฏิบัติจริงโดยภาคประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฟารีดา โยธาสมุทร