Hackathon นวัตกรรมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

The Active สัมภาษณ์พิเศษ พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

.

หนึ่งในหน่วยงานที่ถือเป็นองค์กรสำคัญด้านนวัตกรรมของไทย ซึ่งไทยพีบีเอสได้ร่วมมือออกแบบโมเดลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟังเสียงกำหนดอนาคตของประเทศ หนึ่งในกระบวนการสำคัญที่เรากำลังจะจัดขึ้นคือ กิจกรรม Hack Thailand 2575

.

ซึ่ง Hackathon คือเครื่องมือหนึ่งที่เป็นกระบวนการแห่งการกลั่นกรอง และการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่หลากหลายมารวมตัวกันกว่า 48-72 ชั่วโมง เพื่อระดมความคิดเห็นนำไปสู่การแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆในสังคม ผ่านแนวคิดที่ต่างมุมมอง เปลี่ยนมุมใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ โดยนำไอเดียไปเสนอ ต่อยอด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และมีวิวัฒนาการต่อไป สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฟารีดา โยธาสมุทร