อนาคตประเทศไทย 2585 ‘กิ้งกือในเขาวงกต’ หรือ ‘นกพิราบไร้พรมแดน’

การทำนายอนาคตของประเทศ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลื่อนลอย แต่ในทางตรงกันข้าม นักอนาคตศาสตร์กำลังช่วยฉายภาพที่ดี หรือเลวร้ายที่สุด ที่เราทุกคนสามารถป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเดินสู่หนทางนั้นได้

งานวิจัยอนาคตประเทศไทย 2585 ที่ ศ.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผอ.สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ม.ชียงใหม่ และคณะได้ศึกษาขึ้นเมื่อปี 2564 กำลังทำให้สังคมได้ข้อมูลตั้งต้นของการสนทนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ในโอกาสที่ไทยกำลังจะมีการเลือกตั้ง และกำลังมีการหาเสียงอย่างเข้มข้น

The Active ชวนอาจารย์มิ่งสรรพ์ มองนโยบายที่พรรคการเมืองกำลังหาเสียงอยู่ในเวลานี้ ว่ามีนโยบายอะไรที่จะพาไทยไปสู่ ‘กิ้งกือในเขาวงกต’ หรือ ‘นกพิราบไร้พรมแดน’

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม