มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.18

“ประเทศของเรามีประชากรคุณภาพมากมาย ถ้าเราอยากจะนำคนเหล่านี้มาช่วยให้ประเทศก้าวหน้า เราต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

.

อนาคตข้างหน้าประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active