มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.17

“เรื่องภาวะอากาศที่แปรปรวนมากขึ้น ผลผลิต พืชพันธุ์ ธัญญาหารต่าง ๆ เรามีการเผชิญหน้าเรื่องนี้อย่างมั่นคง

.

ว่ามีระบบของรัฐปกป้อง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา ซึ่งมันต้องมีคนเคาะจังหวะที่ใหญ่มาก ในการเผชิญหน้าที่ดีกว่าเดิมได้”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active