มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.16

“ถ้าประชาชนแต่ละจังหวัด คัดเลือกตัวแทน เข้าไปนั่งสภาแล้วเป็นปากเสียง ไม่มีอิทธิพลแฝง

.

เอาอุดมการณ์ของตัวเอง แก้ปัญหาท้องถิ่น อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนจะปรบมือ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active