มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.15

“เราอยากให้เศรษฐกิจปากท้องของทุกคน มีรายได้ที่ดี เราไม่อยากเห็นค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม

.

ให้ทุกคนมีช่องทางทำมาหากิน สามารถมีชีวิตที่ดี สุขภาวะที่ดีได้ ในขีดความสามารถของตัวเอง”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active