มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.14

“ในพื้นที่ห่างไกล อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความลำบากที่ไหน ที่ไหนไม่มีไฟฟ้า เราก็อยากให้เขาเข้าไปพัฒนา”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active