ทางเลือก ส.ว. ปลดล็อก Hotspot เสี่ยงขัดแย้ง

ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก พรรคการเมืองทยอยหาเสียง พร้อม ๆ กับการนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้ง 66

.

แต่หลายฝ่ายกลับกังวล มองข้ามช็อต เห็นภาพความขัดแย้งการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกติกาโหวตนายกฯ ที่ต้องอาศัยเสียง 250 ส.ว.

.

การเมืองไทยจะวนกลับสู่ความขัดแย้งอีกหรือไม่ ในฐานะนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความขัดแย้งรุนแรงในการเลือกตั้ง ที่เกิดขึ้นทั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง ยอมรับว่า กังวลกับสถานการณ์หลังเลือกตั้ง 66

.

แต่ รศ.ประจักษ์ ก้องกีรติ ยังยืนยันว่า มีความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะเมื่อรู้ว่า Hotspot หรือ ปัจจัยเสี่ยงอยู่ตรงไหน ก็ต้องร่วมกันหาทางป้องกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พเยีย พรหมเพชร

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา