มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.13

“เพราะความต่างที่เป็นชาติพันธุ์มี อาชีพที่แตกต่าง ความเชื่อที่แตกต่าง แต่คนที่ไม่เข้าใจความต่างมาตีกรอบให้เรา เราเลยกลายเป็นคนผิด

.

10 ปี พวกเราต้องหลุดจากวงจรนี้ และถูกยอมรับในเรื่องของกฎหมาย”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active