ขอที่อยู่อาศัย ให้คนจนเมืองริมทางรถไฟขอนแก่น

เมื่อรถไฟความเร็วสูงกำลังจะมาถึง ชุมชนคนจนเมืองที่อยู่ริมทางจึงถูกไล่รื้อ และมีความเสี่ยงกลายเป็นคนไร้บ้าน

.

The Active ชวนคุยกับ ณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านขอนแก่น ถึงแนวทางการแก้ปัญหา ในเมื่อทุกคนก็อยากมีที่อยู่มั่นคงเป็นของตัวเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา