มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.12

“อยากเห็นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม และมีคุณภาพมากที่สุด”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active