อนาคต แก่งละว้า กับการมาถึงของ Bio Hub

‘เงินร้อยล้านอยู่ในแก่งละว้า แล้วแต่ผู้ใดสิลงไปหาเอา’

.

คำบอกเล่าจากบรรพบุรุษ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่แก่งละว้า จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นต้นทุนหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชน แต่วันนี้ที่ดินหลายพันไร่กำลังถูกกว้านซื้อ เพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ Bio Hub

.

The Active ชวนฟังคำสัมภาษณ์ ของ จรูญพิศ มูลสาร กลุ่มอนุรักษ์แก่งละว้า จ.ขอนแก่น นักวิจัยไทบ้าน ต่อทัศนะ มุมของการพัฒนาที่ชุมชนวาดหวัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา