มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.11

“อยากมีความสุข อยู่กับครอบครัว อยากให้เศรษฐกิจดีกว่านี้

.

ตอนนี้ค่าครองชีพสูงมากคนรายได้น้อยอยู่ในเมืองไม่ได้ ไม่อยากให้มีการแบ่งชนชั้น”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active