มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.14

“เราเห็นว่าทุกคนมีความคิดที่ดีมาก แต่คนเหล่านี้เขาขาดโอกาส การเมืองในระดับโครงสร้างทำให้เกิดการกดทับโอกาสเหล่านี้

.

ดังนั้นการที่จะไปถึงเป้าหมายได้ก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองหลัก”

.

จันจิรา ดิษเจริญ / คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active