มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.12

“ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

.

ผมคิดว่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญช่วยลดปัญหาทางสังคม”

.

ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active