มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.13

“สังคมสูงวัยไม่ใช่อายุ 60 ปี ถึงเสียชีวิต ปัญหามาตั้งแต่เด็กแรกเกิด ถ้าจะแก้ไขต้องแก้ตั้งแต่ฐานราก”

.

วินิต มาผาบ / เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย วัดแสงสุข

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active