มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.10

“อยากเห็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ทั้งเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม

.

การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญ ต้องดูนโยบายของแต่ละพรรค ว่าผลักดันเรื่องต่าง ๆ อย่างไร และอยากให้เป็นนโยบายที่ทำได้จริง ไม่ใช่ขายฝัน”

.

กฤษณะ โคตรหลงมา / นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active