มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.11

“ในช่วง 10 ปี จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอีสานมากขึ้น

.

การพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้น เราต้องสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นให้เข้ามาใช้ประโยชน์กับทรัพยากรนี้ได้ด้วย”

.

ณัฐวุฒิ กรมภักดี / กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active