มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.9

“อยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เพิ่มบทบาทภาคสังคม และต้องมีการจัดสมดุลอำนาจใหม่ที่เปิดกว้าง

.

และทำให้เป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะคิดเห็นต่างกันอย่างไรก็ยังสามารถสร้างความหวังร่วมกันได้”

.

ศ.สุริชัย หวันแก้ว / ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active