ทำ ‘ประชาธิปไตย’ กับ ‘อนาคตประเทศ’ ให้เป็นเรื่องเดียวกัน

อีก 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ?

.

ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้ง นี่อาจเป็นโอกาสสำคัญของการเปิดพื้นที่ ดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง

.

The Active ใช้พื้นที่สื่อสารดึงกระบวนการที่เรียกว่าการ “คาดการณ์อนาคต”หรือ foresight ร่วมกำหนดฉากทัศน์ประเทศไทย หรือ  Scenario  ตั้งต้นจากการวาดภาพอนาคต และหาทางเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย

.

สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่ทำงานด้าน Scenario และ Foresight มาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์โอกาสการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตตัวเอง ผ่านเสียงสะท้อนไปถึงพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา