ขอพรรคการเมือง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ขอนแก่น

ฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากเกษตรกรทางเลือกชาวขอนแก่น

.

ทั้งการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรายย่อย การแบนสารเคมี เพื่อเป้าหมายคือความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน พรรคการเมืองไหนมีนโยบายแบบนี้ ก็ครองใจไปเลย!

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา