มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.6

“อยากให้ปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ก้าวทันโลกมากขึ้น”

.

กันตผล ผลทวี / นักศึกษา มรภ. สงขลา

.

“อยากให้ลูกหลานกลับมาพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน เกื้อกูลโลก เป็นเกษตรที่สร้างฐานอาชีพได้จากชุมชน”

.

จิราพร ทองใหม่ / โครงการคนกล้าคืนถิ่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active