มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.5

“เรามองอนาคตก่อนได้ว่าอยากเห็นตัวเรา เห็นประเทศเป็นแบบไหน แล้วดูว่าพรรคการเมืองไหน จะพาเราไปในจุดที่เราอยากได้ได้ เราก็เลือกพรรคนั้น การเมืองวันนี้เราอยากได้ความหวัง พรรคที่โชว์ว่าจะทำได้จริงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ”

.

ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ / นายกสมาคม Thai Start Up

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active