มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.3

“กระบวนการเรียนรู้ต้องไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้ว ทุก ๆ พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของกันและกัน ประเทศควรมีตระกร้าความรู้ที่หลากหลาย และชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้”

.

ชาติชาย เหลืองเจริญ / ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอกเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active