มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.4

“อยากเห็นความเท่าเทียมในทุกมิติ เรื่องชาติพันธุ์ต้องหยิบยกไปอยู่ในหลักสูตรการศึกษา เด็กและเยาวชน ต้องมีเวทีแสดงความคิดเห็น แสดงออกได้เหมือนกับในเมืองหลวง”

.

ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ / กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active