มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.1

“อยากเห็นประเทศไทยเปิดกว้างมาก ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีบทบาทขับเคลื่อนและผลักดันวาระสำคัญต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ”

.

เอริกา เมษินทรีย์ เชน / ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active