มองอนาคต 10 ปีข้างหน้า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร l Post Election EP.2

“อยากเห็นงาน คุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพที่ดี และหวังว่าจะเกิดขึ้นได้หลังการเลือกตั้งครั้งนี้”

.

พีรดนย์ ภาคีเนตร / นิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active