ฝันถึงภาพอนาคตที่อยากเห็น Strategic Foresight

เพื่อไปให้ถึงปลายทาง หรือภาพอนาคตที่อยากเห็น เราจึงจำเป็นต้องใช้เลนส์อนาคตในการมอง

“Strategic Foresight” หรือการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการออกแบบอนาคตที่เริ่มต้นจากการคิดถึงปลายทาง โดยมองข้ามข้อจำกัดที่มีในปัจจุบัน และใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

หาคำตอบว่าทำไม “Strategic Foresight” จึงสำคัญ ไปกับ ผศ.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผอ.โปรแกรมคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ NIDA และผู้ออกแบบกระบวนการ Scenario ในแคมเปญ Post Election

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา