“ล้างพิษ” ต้องใช้เงิน ที่ผู้ก่อ เป็นผู้จ่าย

ในห้วงเวลาที่ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา และใกล้เข้าสู่การพิจารณาเรื่อง “กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม” ที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ จากฉบับประชาชน โดยเครือข่ายอากาศสะอาด

.

The Active พาลงพื้นที่ ต.น้ำพุ จ.ราชบุรี สะท้อนเรื่องราวผลกระทบ ที่เกิดจากสารเคมีรั่วไหลสู่สภาพแวดล้อมของโรงงานขยะ เพื่อฉายภาพให้เห็นถึงความจำเป็น ที่ต้องมี “กองทุนเฉพาะ” เพื่อเยียวยาความเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้น เพราะที่นี่เคยล้มเหลว จากการของเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาใช้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา