โรงกลั่น กทม. ต้นตอ PM 2.5 ที่ถูกลืม?

กรมควบคุมมลพิษเตือน PM 2.5 หนัก 3-8 ม.ค.67 มาตรงตามฤดูฝุ่น

.

นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ชี้เป้า ตรวจสอบโรงกลั่น กทม.แหล่งใหญ่ ซัด กทม.แก้แต่ปัญหาการจราจรฝุ่นลดยาก เพราะแหล่งกำเนิดใหญ่ ใจกลางเมือง มาจากอุตสาหกรรมโรงกลั่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา