ปรับตัวสู้ฝุ่น แบบ DIY

ปัญหาฝุ่น PM2.5 หนักกว่าทุกปี โดยเฉพาะที่ภาคเหนือ ขณะที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้

.

ผลกระทบที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือกลุ่มเด็ก ๆ ที่ต้องอยู่ท่ามกลางฝุ่น ประชาชนที่นั่นจึงต้องหาแนวทางปรับตัวอยู่กับฝุ่นด้วยตัวเอง

.

The Active พาไปดูตัวอย่างบ้านของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่อาศัยอยู่ใน จ.เชียงราย ใช้กลไกของการสร้างห้องความดันบวก ด้วยการประดิษฐ์อุปกรณ์ DIY ใช้เงินเพียง 1,500 บาท

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา