ธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ ส่วนร่วมชุมชน รูปธรรมลดปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

การมีส่วนร่วมจัดการปัญหา เรามีตัวอย่างความร่วมมือ ของภาคธุรกิจและชาวบ้าน ที่เริ่มให้ความสำคัญกับธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ยั่งยืน กระบวนการที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยปัญหาฝุ่นควัน และยังสร้างความมั่นคงทางรายได้ ช่วยดูแลทรัพยากร และ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค อีกด้วย แนวทางที่ว่านี้เป็นยังไง ลองไปดูรูปธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active