โอกาส ศักยภาพ ความท้าทายในพื้นที่ภาคเหนือ

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องใหญ่ของคนเหนือจริง ๆ เพราะมิติทางสุขภาพ เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คนได้รับผลกระทบแน่ ๆ อยู่แล้ว แต่ที่มากกว่านั้น ยังรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กระทบต่อรายได้มหาศาล ผู้คนจึงอยากให้เรื่องนี้ ได้รับการแก้ไขจริงจัง หลังเลือกตั้ง หรือ มองไกลไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติให้กับประชาชนในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ภาพอนาคตเรื่องฝุ่น และอีกหลาย มิติ จึงถูกนำมาเข้ามสู่ระบวนการเลือกฉากทัศน์ หรือ Scenario จากตัวแทนภาคประชาชน โดยนำเสนอข้อมูล ที่รวบรวมของทีมวิชาการ ในหัวข้อ “ ภาคเหนือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้เป็นจุดตั้งต้น ทั้งโอกาส ศักยภาพ และความท้าทาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active