ทำไม การแถลงของภาครัฐเกี่ยวกับ ซีเซียม 137 จึงสร้างคำถามให้กับสังคม

ระบบป้องกันความเสี่ยงวัตถุอันตรายของไทย ยังมีช่องโหว่ อะไรอีกบ้าง แล้วเราจะปิดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดบทเรียนซ้ำอย่างไร พูดคุยกับ 2 ท่าน คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ และ คุณสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย

รับชมคลิปรายการเต็มได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active