เกษตรกรนอกพื้นที่ชลประทานกับความหวังในการเลือกตั้ง

หนึ่งในปัญหาหลัก ที่เกษตรกรต้องเผชิญและอยากให้แก้มากที่สุดก็คือ แหล่งน้ำ เพราะน้ำเป็นเหมือนต้นทุนชีวิตที่สำคัญของการทำเกษตร เมื่อไม่มีน้ำ ก็แทบจะไร้อาชีพ หลายคนอาจไม่ทราบว่า พื้นที่เกษตรในบ้านเรา ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 อยู่นอกเขตชลประทาน นั่นหมายถึงการทำเกษตรแบบรอฟ้าฝนเป็นหลัก ทำให้เกษตรกรจำนวนมาก ต้องขวนขวายหาน้ำเพื่อทำเกษตรอย่างยากลำบาก บางคนถึงขั้นกลายเป็นภาระหนี้สิน

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active