ความพยายามปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน

ความสำคัญของกลุ่มที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หรือ First Voter ซึ่งเลือกตั้งรอบนี้ แต่ละพรรคการเมือง อาจต้องหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพราะสัดส่วนของคนกลุ่มนี้ มีผลต่อคะแนนเสียงไม่น้อย และสิ่งที่พรรคการเมืองต้องหันมาให้ความสำคัญ ก็เพราะเพราะนโยบายที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ อาจหมายถึงทิศทางที่สามารถกำหนดอนาคตของประเทศได้เช่นกัน แต่ถ้ามองกันที่จุดเริ่มต้น ของการสร้างการมีส่วนร่วม ตามระบอบประชาธิปไตย สิ่งสำคัญ คือ โรงเรียน ที่ต้องพยายามปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องนี้ ให้กับเด็ก และ เยาวชน ได้เลือกในสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active