ธรรมศาสตร์ และ ความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่สอนกันได้ ด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

.

The Active ชวนฟังเคล็ดลับวิชา ที่ทำให้สามารถลดคาร์บอนได้กว่า 20,000 ตันต่อปี กับ รศ.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ ผู้สานต่อปณิธานธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

วิฑิตา โอชวิช

มนุษย์นอนน้อยแต่นอนนะ มีอีกชื่อคือแฮปปี้เพราะคนต่างชาติเรียกชื่อปลื้มไม่ได้ ผู้ปกครองประชาชนชาวก้อน เชื่อว่าการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขด้วยเช่นกัน แต่อย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองด้วยนะ