ภาค ปชช.-ฝ่ายการเมือง ขอให้พิจารณาข้อเรียกร้อง ตะวัน-แบม

แม้ทั้งสองคนจะเริ่มจิบน้ำบ้างแล้ว แต่การเลือกวิธีอดอาหารและน้ำเพื่อต่อสู้เรียกร้องของนักกิจกรรมทั้งสองคน ก็นำมาซึ่งความกังวลของหลายฝ่าย ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงเห็นความพยายามของทั้งภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการพิจารณาข้อเรียกร้องนี้ รวมไปถึงการยื่นญัตติด่วนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active