ทางเลือก SAVE สิทธิ-ชีวิต

ทางยังคงเป็นข้อกังวลของหลายฝ่าย สำหรับ “ตะวัน – แบม” 2 นักกิจกรรมที่ใช้สิทธิประท้วงอดอาหารและน้ำต่อเนื่องเป็นวันที่ 13 สถานการณ์เวลานี้ พอมีแนวทางเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active