พบสารตกค้างยาวนานในไข่เป็ดและสิ่งแวดล้อม

การประชุม APEC ที่จบไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ BCG หรือ ชื่อเต็ม คือ Bio-Circular-Green Economy โดยเน้นเศรษฐกิจ ที่ไม่ได้สร้างแค่ผลกำไรและหันกลับมามองถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย โดยหลักการไม่มีใครปฏิเสธ ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่ออนาคตของลูกหลาน ขณะเดียวกันแนวคิดนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนจากทั่วโลกด้วย เรื่อง การหมุนเวียนวัสดุใช้แล้ว หรือ Circula Economy มาพูดคุยกันนะครับ สิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม โดยโมเดลที่ไทยเตรียมวางแผนลงในพื้นที่ที่มีการศึกษา ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active