สาร Pops มลพิษ(ตกค้าง) ห่วงโซ่ชีวิต

การตรวจพบสารมลพิษตกค้างยาวนานหรือสาร Pops ในไข่เป็ด ที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาด้านมลพิษ ที่เขยิบเข้ามาใกล้เราทุกที่ เพราะนี่ถือเป็นการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร และสารที่ตรวจพบครั้งนี้เป็นชนิดที่พบในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยเตรียมจะขยายเพื่อรองรับตามหลัก BCG หรือโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active