อันตราย ! สารพิษตกค้างในไข่เป็ดเลี้ยงอิสระ

“ไข่” อาหารที่กินง่ายราคาไม่แพงแหล่งโปรตีนสูงในพื้นที่ภาคตะวันออก กำลังไม่ปลอดภัย

.

เมื่อมูลนิธิบูรณะนิเวศและสมาคมอาร์นิก้า ตรวจพบสารพิษตกค้างยาวนาน ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี

.

แหล่งที่ตรวจพบการปนเปื้อนเป็นพื้นที่กระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทรีไซเคิลขยะพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลนี้กำลังสะท้อนว่ามาตรการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้กำลังมีช่องโหว่ ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา