โลกออนไลน์แชร์ภาพ”แพขยะ”ชุมชน จ ภูเก็ตหวั่นหลุดสู่ทะเล

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อทรัพยากรทางทะเล

.

แน่นอนว่าประเด็นสำคัญที่เราพยายามนำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาร่วมที่ทุกฝ่าย รวมทั้งทั่วโลกเห็นตรงกัน ว่าคือภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลอย่างแท้จริง คือ ขยะทะเล ซึ่งที่ผ่านมาไทยเรา ถือเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศ ทั่วโลก ที่พบขยะทะเลมากที่สุด

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active